Pleinen

Het grote stadsplein wordt “Carelsplein” genoemd naar de stichters van de vroegere internationaal vermaarde metaalwerkplaatsen op deze site. Door deze naamgeving en het bewaren van een belangrijk gedeelte van de gebouwen blijft de herinnering aan deze ooit belangrijke industriële site voor de toekomst bewaard. De open ruimte wordt nu bijkomend aangevuld met een doorwaadbare zone tussen Carelsplein, Sassevaartpark en het winkel-leisurecentrum.

Het “Evenementen-plein” Carelsplein

Beeldtypologie: Open verharde ruimte in beton, met patchwork van ingelegde rode bakstenen tussen de vroegere sporen als historisch archeologisch industriële reminescentie, waarbij tevens de schaal wordt gebroken. Sporadische zeer grote hoogstammen, om het beeld een typologische switch te laten maken, van louter functioneel industrieel plein naar stedelijke plein met verblijfs- en evenment-accent en specificaties.

Specifiek ruimtelijke invulling: Grote open functionele ruimte die allerlei evenementen toelaat met een beperkte maar duidelijk aanwezige groentoets.

Het tussenplein & het overdekte plein

Beeldtypologie: Open verharde ruimte in beton. Een paar zeer grote hoogstammen, om ook hier het beeld een typologische switch te laten maken, van louter functioneel industrieel plein naar stedelijke pleintje.

Specifiek ruimtelijke invulling: Doorgangsruimtes op het knooppunt van de circulaties, waarbij de overkapping een bijkomende evenementiele mogelijkheid biedt, maar typologisch op een heel nadrukkelijke manier naar de industrieel archeologische specificiteit van de plaats blijft verwijzen.