Oude dokken

Waar?

De Oude Dokken zijn gelegen in het noordelijk deel van Gent, tussen het knooppunt van het station Gent-Dampoort en de wijk Muide. Het gebied is ongeveer 22,5 ha groot en ligt rond het wateroppervlakte van de dokken van zowat 14,5 ha. De lengte van het gebied bedraagt ongeveer 1800 meter en het is zo’n 270 meter breed, water inbegrepen.

Stadsontwerp

In 2004 lanceerde het autonoom gemeentebedrijf AG Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB), dat belast is met de leiding van het project, een prijsvraag voor het stadsontwerp Oude Dokken. Dat stadsontwerp is een eerste, niet-bindende aanzet tot invulling van het projectgebied. De prijsvraag werd gewonnen door het toonaangevende Nederlandse bureau Office for Metropolitan Architecture (OMA).

De uitgangspunten van het ontwerp:

• dwarse geleiding van bouwstroken en extra dwarse kanalen, waardoor meer bewoners en bezoekers van water en groen kunnen genieten
• voldoende en gevarieerde open plekken, parken en pleinen
• landmarks aan de Dampoort en het Houtdok, als poorten van het projectgebied
• functionele diversiteit in het stadsontwerp

Water als bindmiddel

Om de nieuwe wijk vlot aansluiting te doen krijgen met het bestaande stadsweefsel worden drie voetgangers- en fietsbruggen gebouwd. Dankzij deze bruggen wordt het water een bindmiddel in plaats van een fysieke grens.
De meest noordelijke brug ligt in het verlengde van de Doornzelestraat en verbindt de ACEC-site met de omgeving van de Afrikalaan. De bouw van deze brug is voorzien ten laatste in 2011.

De bruggen zijn een ontwerp van het Parijse bureau Feichtinger Architectes. Dat stond onder meer al in voor de bouw van de Passerelle Simone De Beauvoir over de Seine. Het AG SOB en Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z) staan samen in voor de realisatie van de bruggen.

Van oude industriehaven…

…naar moderne stadswijk

In het voormalige havengebied staat méér op het programma dan alleen het project Dok Noord. De komende tien tot vijftien jaar wil het Gentse stadsbestuur de volledige omgeving van het Handelsdok, het Houtdok en het Achterdok uitbouwen tot een nieuw stadsdeel aan het water. In die periode wordt de oude haven omgetoverd tot een moderne woonwijk met parken, handel en publieke dienstverlening.

Wat?

Met ongeveer 1.200 nieuwe wooneenheden op het programma ligt de klemtoon binnen dit nieuwe stadsdeel op wonen. Dit wordt aangevuld met lokale kleinhandel, publieke dienstverlening, kantoren en recreatie.

Deze functies worden afgewisseld met heel wat parken doorheen het hele gebied. Gezellige buurtparkjes, open parken aan het water, een groot evenementenpark… Alles is voorzien.

Ook een school, een wijkbibliotheek en een crèche zijn al in het projectgebied voorzien.