Het verleden beleven

De industriële activiteit op deze plek gaat terug tot 1834 met de bouw en uitbating van de gasfabriek “Etablissements du gaz” voor de openbare verlichting van de stad.

In 1862 werd de werkplaats Charles Louis Carels overgebracht naar Dok Noord om hier de definitieve functie te starten, nl. machine- en motorenbouw.
Toch was deze activiteit niet de enige in het gebied. In 1850 was er reeds de houtzagerij Fiévé, en in 1875 begon de vlasspinnerij Van Crombrugghe, langs de huidige Sint-Salvatorstraat.

In 1921 verenigen de Etablissements Carels zich met SEM (Société d’ Electricité et de Méchanique). Vanaf dat moment komt er ook een afdeling electrische installaties.

In 1961 smelten SEM en ACEC samen en de productie wordt meer en meer toegespitst op transformatoren. In 1986 wordt de activiteit van ACEC overgenomen door Pauwels Trafo, die in 2005 de productie in Gent stopt.

Al deze historische namen worden verweven in de nieuwe pleinen en straten. Zo zal het buurtpark het “Van Crombrugghepark” worden en het centrale evenementenplein “het Carelsplein”.
Het gebouw aan het Carelsplein (“Spinnerij”) dat wordt gerenoveerd tot lofts behoudt de benaming van zijn vroegere functie, nl. een deel van de spinnerij Van Crombrugghe.